ติดต่อคลินิกเป็นภาษาไทยทางอีเมลหรือโทรศัพท์ได้ค่ะ

タイ語でのメール又は電話でのお問い合わせも受け付けております.